^Powrót do początku
mod

Zasady współpracy

Dostosowując się do potrzeb Klienta oraz nieustannie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, w której coraz częściej występują skomplikowane wielopłaszczyznowe problemy natury prawnej – jako Kancelaria – pragniemy zaoferować kompleksową, profesjonalną pomoc prawną oraz reprezentację na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych, a także pozasądowych (w ramach mediacji) oraz przed organami administracji publicznej.

Klientom Kancelarii oferujemy stałą obsługę prawną na zasadzie długofalowej współpracy, a także w ramach indywidualnych doraźnych zleceń.

W szczególności dla osób prowadzących przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź w formie spółki prawa handlowego oferujemy stałą obsługę prawną. Począwszy od założenia działalności gospodarczej, poprzez sporządzanie umów zawieranych z kontrahentami w ramach prowadzonej działalności, polubowne rozwiązywanie sporów, windykacja należności, a skończywszy na pomocy w zakończeniu czy przekształceniu prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferujemy również doraźną pomoc prawną polegającą w szczególności na rozwiązaniu konkretnego, jednostkowego problemu, poprzez reprezentację na drodze sądowej, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych czy doradztwa.

Świadcząc pomoc prawną dla Klientów naszej Kancelarii – zawsze jesteśmy gotowi i otwarci na przyjęcie biznesowej perspektywy Klienta.

Celem naszym jest, by udzielane – w sposób profesjonalny i zarazem zrozumiały – porady prawne, pozwalały Klientom na właściwą, samodzielną i prawidłową ocenę ryzyka prawnego podejmowanych decyzji i działań.

Zapraszamy do współpracy, Państwo wybierają jej formę w zależności od potrzeb i oczekiwań.